Search This Blog

Friday, July 15, 2016

Ke Jayapura - Jayapurare

A: Weyae rahe ya Jayapura meakae?
     -Kapan kamu pergi ke jayapura?

B: Wena huae rai.
     -Kemarin sore.

A: Weyae taksira fileukokae?
     -Kamu naik taksi?

B: Taksira Narapan yora fileukokale.
     -Saya naik taksi di Harapan.

A: Weyae rahere mewoyae?
     -Untuk apa kamu kesana?

B: Raei kena ramekahu mbaise roufelere mewale.
     -Saya beli sebuah kampak.

B : Nena merau reyae raei kahilire bele hubayaekonderene.
      -Dan juga(sekalian), saya mau bertemu dengan kawan saya.
 

Bila kurang jelas tanyakanlah pada rumput yang bergoyang.

No comments:

Post a Comment